Kowa

  

 

1" Megapixel SWIR    C mount  
Model Name Focal Length (mm) Image Size Iris Range (F-Stop)
LM8HC-SW 8 1" (Ø16mm) F1.4 - F16
LM12HC-SW 12.5 1" (Ø16mm) F1.4 - F16
LM16HC-SW 16 1" (Ø16mm) F1.4 - F16
LM25HC-SW 25 1" (Ø16mm) F1.4 - F16
LM35HC-SW 35 1" (Ø16mm) F1.4 - F16
LM50HC-SW 50 1" (Ø16mm) F1.4 - F16
 
2/3" Megapixel    C mount  
Model Name Focal Length (mm) Image Size Iris Range (F-Stop)
LM8JCM 8 2/3" (Ø11 mm) F1.4 - close
LM12JCM 12 2/3" (Ø11 mm) F1.4 - close
LM16JCM 16 2/3" (Ø11 mm) F1.4 - F16
LM25JCM 25 2/3" (Ø11 mm) F1.4 - F16
LM35JCM 35 2/3" (Ø11 mm) F2.0 - F16
LM50JCM 50 2/3" (Ø11 mm) F2.8 - F22
 
2/3" JC   C mount  
Model Name Focal Length (mm) Image Size Iris Range (F-Stop)
LM6JC 6 2/3" (Ø11 mm) F1.4 - F16
LM8JC 8 2/3" (Ø11 mm) F1.4 - F16
LM12JC 12 2/3" (Ø11 mm) F1.4 - F16
LM16JC 16 2/3" (Ø11 mm) F1.4 - F16
LM25JC 25 2/3" (Ø11 mm) F1.6 - F16
LM35JC 35 2/3" (Ø11 mm) F1.6 - F16
LM50JC 50 2/3" (Ø11 mm) F2.0 - F22
LM75JC 75 2/3" (Ø11 mm) F2.5 - F22
LM100JC 100 2/3" (Ø11 mm) F2.8 - F32
 
Line Scan   Nikon F mount  
Model Name Focal Length (mm) Image Size Iris Range (F-Stop)
LM28LF 28  Ø43.3mm F2.8 - F16
LM35LF 35  Ø43.3mm F2.8 - F16
LM50LF 50  Ø43.3mm F2.8 - F16
1/2 NCL   C mount  
Model Name Focal Length (mm) Image Size Iris Range (F-Stop)
LM4NCL 3.5 1/2" (Ø 8mm) F1.4 - F16
LM5NCL 4.5 1/2" (Ø 8mm) F1.4 - F16
LM6NCL 6 1/2" (Ø 8mm) F1.4 - F16
LM12NCL 12 1/2" (Ø 8mm) F1.4 - F16
 
Telecentric    C mount  
Model Name Focal Length (mm) Image Size Iris Range (F-Stop)
LM50TC 50 2/3" (Ø 11 mm) F2.8 - close
 
Macro Zoom   C mount  
Model Name Focal Length (mm) Image Size Iris Range (F-Stop)
LMZ50M 8.5-90 (10.6X) 1/3" (Ø 6mm) F2.5 - close
LMZ45T3 18-108 (6X) 2/3" (Ø 11 mm) F2.5 - close
LMZ68M 8-48 (6X) 1/2" (Ø 8mm) F1.0 - close
LMZ69M 11.5-69 (6X) 2/3" (Ø 11 mm) F1.4 - close
 
1/2" 3CCD Megapixel    C mount  
Model Name Focal Length (mm) Image Size Iris Range (F-Stop)
LM4NC3 4 1/2" (Ø 8mm) F1.8 - F16
LM6NC3 6 1/2" (Ø 8mm) F1.8 - F16
LM12NC3 12 1/2" (Ø 8mm) F1.8 - F16
LM25NC3 25 1/2" (Ø 8mm) F1.8 - F16
LM50NC3 50 1/2" (Ø 8mm) F1.8 - F16